Spreminjamo obračun in prilagajamo cene ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj

Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala nov način obračuna komunalnih storitev. Skladno s tem je Svet Mestne občine Kranj sprejel nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj in potrdil elaborate ter nove cene ravnanja z odpadki.

Nove cene se bodo uporabljale od 1. februarja 2016, kar pomeni, da bo sprememba na računih, ki jih boste prejeli v mesecu marcu.

Uredba predpisuje način kako morajo biti prikazane storitve na računih. Cene morajo biti po novem izražene v evrih na kilogram. Postavke, vezane za ravnanje z odpadki, bodo na vaših računih po novem nekoliko drugačne. Ločeno bodo prikazane cene za zbiranje mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov, cene za zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje tudi odstranjevanje ter cene za obdelavo in odlaganje odpadkov. Cena zbiranja in odvoza mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve javne službe.

Vaši mesečni izdatki za odpadke bodo še vedno odvisni od velikosti zabojnikov za mešane in biološke odpadke, števila oseb v vašem gospodinjstvu in pogostosti odvoza.

Pri izračunih cen smo upoštevali, da se ne ustvarja dobička, ampak zgolj krije stroške izvajanja javne službe. To tudi pomeni, da se bodo cene lahko vsako leto spremenile. Skladno z uredbo o cenah moramo izvajalci vsako leto pripraviti elaborate o oblikovanju cen. Dejanske cene bodo lahko nižje od zaračunanih.

 

 

 

 

 

 
 

Hitri meni

 • Pišite nam:


  info@krlocuj.me
 • Brezplačna številka:


  080 3555
 • Splošne informacije o zbiranju odpadkov:


  04 28 11 311
 • Naročilo ali menjava zabojnikov, odvoz kosovnih odpadkov z dopisnico:


  04 28 11 305
 • Najem velikih zabojnikov:


  04 28 11 303
 • Oddaja azbesta:


  EKOL d.o.o. 080 2150
 • Oddaja azbesta:


  Ežen d.o.o. 041 618 998

Prijava na enovice

Ločevajne je zakon!. 2013 Belapika.

Dovolite uporabo piškotkov na tej strani? Sporočilo je prikazano na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).